Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn cần trợ giúp với Yuan Global AI, hãy yên tâm – Đội ngũ Hỗ trợ chuyên dụng của chúng tôi sẽ ở đây để giúp đỡ. Hãy liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại, theo sự thuận tiện của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng đội hỗ trợ của chúng tôi chuyên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chung cho Yuan Global AI, và họ cũng có thể hỗ trợ với các yêu cầu liên quan đến phiên bản Yuan Global AI build-it của chúng tôi.

Đối với các câu hỏi liên quan đến hoạt động giao dịch của bạn, chúng tôi nhận đề nghị bạn chuyển cho một trong những sàn môi giới thực hiện của chúng tôi. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản với một trong những sàn môi giới đề xuất của chúng tôi, hãy thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối bạn với họ.

Hãy nói chuyện

Đội của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, theo giờ UTC+8.

Duy vấn đề bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hay muốn tìm hiểu thêm về hệ thống giao dịch của chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng để đảm bảo bạn nhận được những trải nghiệm tốt nhất với Yuan Global AI.

*Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao dịch theo quy định trong Chính sách bảo mật trang web.