Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn cho phép chúng tôi gửi email về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể chọn không nhận bất kỳ lúc nào tại cuối mỗi email.

Phần mềm này tôn trọng quyền riêng tư của từng cá nhân truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi khách truy cập vào các trang web trên World Wide Web thuộc sở hữu và vận hành bởi Phần mềm, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về thực tiễn thu thập thông tin của chúng tôi và cách thức sử dụng thông tin của bạn. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy hãy kiểm tra định kỳ để xem lại thông tin này.

A. Thông tin cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi thông tin như vậy được cung cấp tự nguyện, như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hoặc đăng ký dịch vụ, mở một vé yêu cầu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch cho cơ hội việc làm hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi sơ yếu lý lịch của bạn hoặc yêu cầu một số loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho Phần mềm qua một trong các trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để thực hiện yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội chọn xem bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho mục đích bổ sung hay không. Phần mềm giữ quyền, theo quyền tự quyết của nó, gửi thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của Phần mềm cho bạn. Trừ khi bạn có hướng dẫn khác, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi thành viên trong gia đình Phần mềm, các đại lý ủy quyền của Phần mềm và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà Phần mềm hợp tác và có thể gây hứng thú đối với bạn.

Các ví dụ trong tài liệu này không được coi là lời hứa hoặc bảo đảm về thu nhập. Tiềm năng thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực đã bỏ ra. Chúng tôi không đưa ra điều này như một ‘kế hoạch giàu có’, và bạn cũng không nên coi nó như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng được cá nhân (Thông tin chung):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của khách truy cập. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của người truy cập, và các trang web của Phần mềm. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích giới hạn để xác định dịch vụ khách hàng và nhu cầu của trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng các công nghệ nhất định, bao gồm “cookie” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cá nhân hóa về dịch vụ của Phần mềm cho khách truy cập). Phần mềm không kết hợp thông tin thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân nào khác. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi nhận được cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web được lưu trữ phần mềm của bạn, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn, Trang web bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm trên bảng thông báo, phòng trò chuyện hoặc trang web mà Phần mềm có thể cung cấp như là một phần dịch vụ của bạn, sẽ được cung cấp cho bất kỳ ai khác ghé thăm không gian đó. Phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin bạn tiết lộ trong những địa điểm này. Ngoài ra, các trang web của Phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Phần mềm. Phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trên những trang web này và đề nghị bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn truy cập.

D. Ngoại lệ và Giới hạn:

Không thành vấn đề và tuân theo các quy định pháp luật hiện hành, Phần mềm hợp tác đầy đủ với các quan chức của các cơ quan nhà nước, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào (bao gồm việc truyền thông điện tử cá nhân hoặc riêng tư tới Phần mềm) hoặc các hoạt động trái pháp luật được cho là do bất kỳ người dùng nào của Dịch vụ thực hiện, và đưa ra các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Với mục đích giới hạn nhằm đạt được sự hợp tác và các biện pháp trên và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Phần mềm có thể phải tiết lộ thông tin định danh cá nhân. Ngoài ra, Phần mềm có thể quyết định giám sát các khu vực liên lạc bất kỳ để đáp ứng bất kỳ quy định pháp luật, quy định hoặc yêu cầu từ chính phủ; nếu việc tiết lộ đó là cần thiết hoặc thích hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Trong quá trình liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu nào của mình trong Phần mềm và Phần mềm cũng như các trang web khác thuộc sở hữu của công ty, Phần mềm dành quyền bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn đến tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác bạn đã cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ liên lạc; đồng ý là người kế nhiệm của Phần mềm về việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ trong tuyên bố chính sách này.