Dasar Privasi

Dengan mengklik pada “Teruskan”, anda memberikan kami kebenaran untuk menghantar emel mengenai tawaran kami kepada anda. Jika anda tidak ingin menerima sebarang emel lagi, anda boleh memilih untuk tidak lagi menerima emel dengan mengklik pada pautan di bahagian bawah setiap emel.

Perisian ini menghormati privasi setiap individu yang melawat laman web kami. Pernyataan privasi ini menyediakan pemberitahuan tentang piawaian dan terma di mana perisian ini melindungi privasi maklumat yang diberikan oleh pelawat ke laman web yang dimiliki dan dijalankan oleh perisian ini, termasuk perisian ini dan perisian ini. Pernyataan privasi ini memberikan pemberitahuan mengenai amalan pengumpulan maklumat kami dan cara-cara di mana maklumat anda mungkin digunakan. Dasar ini mungkin berubah dari semasa ke semasa, jadi sila semak kembali secara berkala untuk meninjau maklumat ini.

A. Maklumat Peribadi:

Secara normal, Perisian ini hanya menerima data khusus tentang pengunjung laman webnya apabila maklumat tersebut disediakan secara sukarela. Contoh, apabila pengunjung meminta maklumat, membuat pembelian atau pendaftaran perkhidmatan, membuka tiket pertanyaan sokongan pelanggan, menyediakan maklumat ringkasan resume untuk peluang pekerjaan, atau menghantar e-mel kepada kami. Tentu saja, beberapa aktiviti ini memerlukan anda memberikan maklumat kepada kami, contohnya apabila anda membuat pembelian, menggunakan kad kredit untuk membayar perkhidmatan, menghantar resume anda, atau meminta jenis maklumat tertentu. Apabila anda memberikan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi kepada Perisian ini melalui salah satu laman web kami, ia akan digunakan untuk memenuhi permintaan anda yang khusus. Dalam kebanyakan kes, anda akan diberikan peluang untuk memilih sama ada anda mahu atau tidak mahu Perisian ini menggunakan maklumat ini untuk tujuan tambahan. Perisian ini berhak, atas budi bicaranya, untuk menghantar buletin dan maklumat penting lain mengenai perkhidmatan Perisian ini kepada anda. Jika tiada arahan daripada anda, Perisian ini boleh menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memaklumkan anda tentang perkhidmatan dan produk tambahan yang ditawarkan oleh keluarga syarikat Perisian ini, ejen-ejen yang diberi kuasa oleh Perisian ini, dan penyedia barangan dan perkhidmatan lain yang mempunyai hubungan dengan Perisian ini dan tawaran mereka mungkin menarik kepada anda.

Contoh-contoh dalam bahan-bahan ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau janji pendapatan. Potensi pendapatan sepenuhnya bergantung kepada individu yang menggunakan produk, idea, teknik kami, dan usaha yang diberikan. Kami tidak mengaku ini sebagai skema ‘kayalah’ dan begitu juga anda tidak sepatutnya memandangnya sebagai skema seperti itu.

B. Maklumat Tidak Dikenalpasti (Umum):

Secara umum, Perisian ini mengumpul beberapa maklumat generik secara automatik. Maklumat generik tidak mendedahkan identiti pengunjung. Biasanya, ia termasuk maklumat tentang alamat Internet yang diberikan kepada komputer anda, bilangan dan kerap pengunjung, dan laman-laman The Software yang dikunjungi. Perisian ini mengumpul maklumat ini untuk tujuan terhad menentukan perkhidmatan pelanggan dan keperluan laman web. Kami mencapainya dengan menggunakan teknologi tertentu, termasuk ‘cookies’ (teknologi yang boleh digunakan untuk menyediakan maklumat yang disesuaikan kepada pengunjung mengenai perkhidmatan The Software). Perisian ini tidak menggabungkan maklumat yang dikumpul dengan cara ini dengan sebarang maklumat yang boleh dikenalpasti secara peribadi. Anda boleh mengatur pelayar anda untuk memberi anda notifikasi apabila anda menerima ‘cookie’ dan anda boleh menolaknya.

C. Laman web, pelayan, papan buletin, forum The Software yang dihoskan, Laman Pihak Ketiga:

Maklumat yang anda dedahkan di ruang awam, termasuk di papan buletin, bilik sembang atau laman web yang Dalam perkhidmatan The Software, terdapat untuk sesiapa yang melawat ruang tersebut. The Software tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda dedahkan di lokasi-lokasi ini. Selain itu, laman web The Software mengandungi pautan ke laman web yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan The Software. The Software tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda mungkin dedahkan di laman-laman web ini dan mengesyorkan agar anda mengkaji penyata dasar privasi laman web yang anda lawati.

D. Pengecualian dan Had-had:

Walaupun demikian dan dalam pematuhan terhadap undang-undang yang berkenaan, Perisian tersebut berkerjasama sepenuhnya dengan pegawai-pegawai negeri, tempatan, dan persekutuan dalam apa-apa siasatan yang berkaitan dengan apa-apa kandungan (termasuk komunikasi elektronik peribadi atau sulit yang dihantar ke Perisian tersebut) atau aktiviti yang didakwa melanggar undang-undang oleh mana-mana pengguna Perkhidmatan, serta mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi hak kepentingan yang dimiliki oleh Perisian tersebut. Untuk tujuan terhad dalam melaksanakan kerjasama dan langkah-langkah tersebut dan dalam pematuhan terhadap undang-undang yang berkenaan, Perisian tersebut mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi yang boleh dikenalpasti. Selain itu, Perisian tersebut boleh memilih untuk memantau bidang-bidang komunikasi mana-mana jenis untuk memenuhi apa-apa undang-undang, peraturan, atau permintaan kerajaan; jika pendedahan tersebut diperlukan atau sesuai untuk mengendalikan Perisian tersebut; atau untuk melindungi hak-hak atau harta Perisian tersebut atau pihak lain. Berkaitan dengan potensi jualan atau pemindahan mana-mana kepentingan dalam Perisian tersebut dan Perisian tersebut dan laman-laman web lain yang dimiliki oleh syarikat tersebut, Perisian tersebut berhak untuk menjual atau memindahkan maklumat anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, maklumat alamat, dan maklumat lain yang diberikan oleh anda kepada Perisian tersebut) kepada pihak ketiga yang memberi tumpuan kepada produk atau perkhidmatan komunikasi; bersetuju untuk menjadi penerus kepentingan Perisian tersebut berhubung dengan penyelenggaraan dan perlindungan maklumat yang dikumpulkan dan dijaga oleh Perisian tersebut; dan bersetuju dengan obligasi dalam kenyataan dasar ini.