Zásady ochrany osobných údajov

Po kliknutí na tlačidlo „Pokračovať“ nám dávate povolenie posielať vám e-maily o našich ponukách. Ak sa rozhodnete neprijímať žiadne ďalšie e-maily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť v dolnej časti každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše webové stránky. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje oznámenie o štandardoch a podmienkach, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií, ktoré poskytujú návštevníci stránok na celosvetovej sieti, ktoré vlastní a prevádzkuje Softvér, vrátane Softvéru a Softvéru. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje oznámenie o našich postupoch pri zhromažďovaní informácií a o spôsoboch použitia vašich informácií. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vráťte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobne identifikovateľné informácie:

Softvér bežne dostáva špecifické údaje o svojich návštevníkoch webových stránok len vtedy, keď takéto informácie sú dobrovoľne poskytnuté, napríklad keď naši návštevníci žiadajú o informácie, nakupujú alebo sa prihlasujú na služby, otvárajú lístok pre zákaznícku podporu, poskytujú informácie o životopise pre pracovné príležitosti alebo nám posielajú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, ako napríklad v prípade, keď nakupujete, používate kreditnú kartu na platbu za služby, predkladáte životopis alebo požadujete určité typy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie Softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho žiadosti. V väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete alebo nechcete, aby Softvér použil tieto informácie na ďalšie účely. Softvér si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia posielať vám bulletin a ďalšie dôležité informácie o vašich službách Softvéru. Ak nedostaneme od vás žiadne pokyny, Softvér môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a produktoch, ktoré ponúka skupina spoločností Softvéru, autorizovaní agenti Softvéru a iní poskytovatelia tovarov a služieb, s ktorými má Softvér vzťah a ktorých ponuky by vás mohli zaujímať.

Príklady v týchto materiáloch sa nemajú brať ako záruka zisku. Zárobkový potenciál je úplne závislý od osoby, ktorá používa našu produkciu, nápady, techniky a vynaložené úsilie. Toto nepresentujeme ako „získaj bohatstvo systém“ a ani by ste to nemali vnímať ako také.

B. Nehosúvisiace (všeobecné) informácie o totožnosti:

Na splošno program samodejno zbira nekaj generičnih informacij. Generične informacije ne razkrivajo identitete obiskovalca. Običajno vključujejo informacije o internetnem naslovu, dodeljenem vašemu računalniku, številu in pogostosti obiskovalcev ter obiskane strani. Program zbira te informacije s ciljem ugotavljanja potreb strank v storitvenem centru in spletni strani. To dosežemo z uporabo določenih tehnologij, vključno z »piškotki« (tehnologija, ki se lahko uporablja za zagotavljanje prilagojenih informacij o storitvah programa). Program ne povezuje informacij, zbranih na ta način, z nobenimi osebno prepoznavnimi informacijami. Lahko nastavite brskalnik, da vas obvesti, ko prejmete piškotek, in ga zavrnite.

C. Tvoj webhostingová stránka software, server, nástenné tabule, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste vrátane akejkoľvek nástenky, chat miestnosti alebo webovej stránky, ktorú Softvér pre vás ako súčasť vašich služieb Softvéru hostí, sú dostupné pre každého iného, kto navštívi toto miesto. Softvér nemôže ochrániť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho sú na webových stránkach Softvéru odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám, nie súvisia so Softvérom. Softvér nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča sa, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Napriek vyššie uvedenému a v súlade s platnými zákonmi, softvér plne spolupracuje s úradníkmi štátu, miestnymi orgánmi a federálnymi úradníkmi v akomkoľvek vyšetrovaní súvisiacom so všetkým obsahom (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných softvéru) alebo predpokladanými nezákonnými aktivitami akéhokoľvek používateľa služby a prijíma opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za obmedzeným účelom vykonania takejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi sa môže požadovať, aby softvér odhalil osobne identifikovateľné informácie. Okrem toho môže softvér vyberať oblasti komunikácie v akejkoľvek forme za účelom dodržania akéhokoľvek zákona, nariadenia alebo vládneho požiadavku; ak je takéto zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné na prevádzku softvéru; alebo na ochranu práv alebo majetku softvéru alebo iných osôb. Súvisiac so potenciálnou predajom alebo prevodom akéhokoľvek záujmu v softvéri a softvéru a iných webových stránokach patriacich spoločnosti si softvér vyhradzuje právo predať alebo previesť vaše informácie (vrátane, ale neobmedzené na meno, adresu a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli softvéru) tretej strane, ktorá sa zameriava na komunikačné produkty alebo služby; súhlasiť, že bude nástupníkom softvéru, pokiaľ ide o údržbu a ochranu informácií zhromaždených a udržiavaných softvérom; a bude uzatvárať záväzky tohto vyhlásenia o politike.