Privacybeleid

Door op ‘Doorgaan’ te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waarin De Software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers aan sites op het World Wide Web wordt verstrekt die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en de manieren waarop uw informatie mogelijk wordt gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt doorgaans specifieke gegevens over de bezoekers van haar website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich aanmelden voor diensten, een klantenondersteuningsticket openen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie te sturen over uw The Software-diensten. Zonder enige instructie van u kan De Software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de familie van bedrijven van De Software, geautoriseerde agenten van De Software en andere goederen- en dienstverleners waarmee De Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk van belang kunnen zijn voor u.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden opgevat als een belofte of garantie voor inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. Wij pretenderen dit niet als een ‘word snel rijk schema’, en dat zou jij ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult de identiteit van de bezoeker niet. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker te voorzien van op maat gemaakte informatie over de services van de software). De software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw door software gehoste website, server, prikborden, forum, externe sites:

Informatie die je openbaar maakt op een publieke ruimte, zoals op een bulletin board, chatroom of website die The Software voor jou host als onderdeel van jouw The Software services, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen enkele informatie beschermen die je openbaar maakt op deze locaties. Bovendien bevatten de websites van The Software links naar sites die van derden zijn en geen verband houden met The Software. The Software kan geen enkele informatie beschermen die je mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan om de privacyverklaringen van die sites die je bezoekt te raadplegen.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met overheidsinstanties op staats-, lokaal- en federaal niveau bij elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van gebruikers van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het uitvoeren van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan het nodig zijn dat de software persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaakt. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan een wet, regelgeving of overheidsverzoek; indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om de software te laten functioneren; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie te verkopen of over te dragen (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) aan een derde partij die zich concentreert op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door de software is verzameld en onderhouden; en akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsdocument.