Политика за поверителност

С кликването върху “Продължи”, ни давате разрешение да ви изпращаме имейли относно нашите предложения. Ако решите да не получавате повече имейли, винаги можете да се отпишете по всяко време, като използвате линка в дъното на всеки имейл.

Софтуерът спазва поверителността на всеки, който посещава нашите уебсайтове. Тази декларация за поверителност осигурява информация за стандартите и условията, под които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на сайтовете в Интернет, притежание и управление на Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази декларация за поверителност осигурява информация за нашите практики по събиране на информация и начините, по които информацията ви може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля, проверявайте периодично тази информация.

A. Лично идентифицируема информация:

Софтуерът обикновено получава конкретни данни за посетителите на своя уебсайт само когато такава информация се предостави доброволно, като когато нашите посетители поискат информация, закупят или се запишат за услуги, открият билет за обслужване на клиенти, предоставят данни за резюме за възможности за заетост или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, като например при извършване на покупка, използване на кредитна карта за плащане на услуги, изпращане на автобиография или поискване на определени видове информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще бъде използвана за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали искате или не желаете Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно вашия софтуерен продукт. Ако нямате инструкции от вас, Софтуерът може да използва предоставената от вас информация, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството на компаниите на Софтуера, упълномощените агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът поддържа взаимоотношения и чиито предложения може да ви заинтересуват.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалби. Потенциалът за печалби се основава напълно на човека, използващ нашия продукт, идеи, техники и полаганият труд. Ние не представяме това като „схема за богатство“ и вие не трябва да го разглеждате така.

B. Неличима (обща) информация:

По общи принцип, Софтуерът автоматично събира някои генерични информации. Генеричната информация не разкрива самоличността на посетителя. Обикновено тя включва информация за Интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите, както и посетените сайтове на Софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от обслужване на клиенти и уебсайтове. Това постигаме, използвайки определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с персонализирани информации за услугите на Софтуера). Софтуерът не комбинира информация, събрана по този начин, с каквато и да било самоличностно-идентифицираща информация. Можете да настроите вашия браузър да ви уведомява, когато получите „бисквитка“, и можете да я отхвърлите.

C. Вашият софтуер с хостван уебсайт, сървър, дъска за обяви, форум, трети страници на сайтове:

Информацията, която разкривате в публично пространство, включително във всяка дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който Софтуерът може да ви предостави като част от услугите на Софтуерът, е достъпна за всеки друг, който посещава това пространство. Софтуерът не може да защити никаква информация, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на Софтуерът съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, които не са свързани със Софтуерът. Софтуерът не може да защити никаква информация, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

Д. Изключения и Ограничения:

Въпреки посоченото и в съответствие с приложимите закони, The Software напълно съдейства на държавните, местни и федерални служители във всяко разследване, свързано със съдържание (включително лични или частни електронни комуникации, изпратени до The Software) или предполагаеми противозаконни дейности на всеки ползвател на услугата и предприема разумни мерки за защита на своите собствени права. За ограничените цели на постигане на такова съдействие и мерки и в съответствие с приложимите закони, може да бъде необходимо The Software да разкрие лична идентифицируема информация. Освен това, The Software може да избере да наблюдава областите на комуникация от всякакъв характер, за да задоволи всякакъв закон, регулация или искане на правителството; ако такава разкриване е необходимо или приложимо за функционирането на The Software; или за защита на правата или имота на The Software или другите. Във връзка с потенциалната продажба или прехвърляне на някои от своите интереси в The Software и The Software и другите сайтове, притежавани от компанията, The Software запазва правото си да продаде или прехвърли вашата информация (включително, но не само името, адресната информация и друга информация, която предоставихте на The Software) на трето лице, което се концентрира върху комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде правоприемник на The Software по отношение на поддържането и защитата на информацията, събрана и поддържана от The Software; и се съгласява с задълженията на това заявление за политика.