Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillstånd att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden till dig. Om du väljer att inte längre ta emot några e-postmeddelanden kan du när som helst välja att avsluta prenumerationen längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten för varje individ som besöker våra webbplatser. Detta integritetsuttalande ger meddelande om standarder och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten för information som tillhandahålls av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Detta integritetsuttalande ger meddelande om våra praxis för informationsinsamling och om de sätt på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så var vänlig återkom periodvis för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information tillhandahålls frivilligt, till exempel när våra besökare begär information, köper eller registrerar sig för tjänster, öppnar en kundsupport-förfrågan, tillhandahåller CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Självklart kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du genomför ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt CV eller begär vissa typer av information. När du ger personligt identifierbar information till Programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika förfrågan. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål. Programvaran förbehåller sig rätten, med sitt eget gottfinnande, att skicka dig bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster. Utan några instruktioner från dig kan Programvaran använda informationen du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvaruföretagens familj, Programvarans auktoriserade agenter och andra varu- och tjänsteleverantörer som Programvaran har relationer till och som kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte tas som ett löfte eller garanti om att tjäna pengar. Möjlighet att tjäna pengar är helt beroende av personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och ansträngning som läggs ner. Vi hävdar inte detta som ett ‘bli rik snabbt-schema’, och du bör inte heller betrakta det som sådant.

B. Icke-personligt identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar Programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt vilka webbplatser som besöks med Programvaran. Programvaran samlar in denna information i syfte att bestämma behovet av kundservice och webbplatsen. Vi uppnår detta genom att använda vissa tekniker, inklusive “kakor” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsatt information om Programvarans tjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan konfigurera din webbläsare för att få avisering när du tar emot en kaka och du kan vägra den.

C. Din Programvaruhostade webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på en anslagstavla, chatt-rum eller webbplats som The Software kan stödja som en del av dina tjänster med The Software, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. The Software kan inte skydda eventuell information du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller The Softwares webbplatser länkar till platser som tillhör tredje parter som inte är relaterade till The Software. The Software kan inte skydda någon information du kan avslöja på dessa platser och rekommenderar att du granskar sekretesspolicyerna för de platser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

I strid med det föregående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar avseende innehåll (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som överförs till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter hos någon användare av tjänsten, och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderätter. För att uppnå sådan samarbete och vidta åtgärder och i enlighet med tillämpliga lagar kan det vara nödvändigt för programvaran att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av något slag för att uppfylla lagar, förordningar eller myndighetskrav; om sådan informationsoffentliggörelse är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran; eller för att skydda programvarans eller andras rättigheter eller egendom. I samband med eventuell försäljning eller överföring av intressen i programvaran och programvaran samt andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till, namn, adressinformation och annan information som du har lämnat till programvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster, samtycker till att vara programmets efterföljare vad gäller underhåll och skydd av information som samlas in och hålls av programvaran samt samtycker till förpliktelserna i denna policyförklaring.