Polityka prywatności

Klikając na przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając na link w stopce każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających strony internetowe w sieci World Wide Web, które są własnością i są obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach dotyczących gromadzenia informacji i sposobach wykorzystania tych informacji. Polityka ta może ulegać zmianom, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje określone dane dotyczące odwiedzających swoją witrynę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupów lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie do obsługi klienta, dostarczają informacji zawartych w CV w celu szukania pracy lub wysyłają nam wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych czynności wymagają, abyście Państwo przekazali nam informacje, na przykład podczas dokonywania zakupów, korzystania z karty kredytowej do opłacania usług, przekazywania CV lub żądania określonych rodzajów informacji. Gdy podają Państwo dane osobowe do Oprogramowania za pośrednictwem jednej z naszych witryn internetowych, będą one używane do spełnienia Państwa konkretnej prośby. W większości przypadków będą mieli Państwo możliwość wyboru, czy chcą Państwo lub nie, aby Oprogramowanie używało tych informacji w celach dodatkowych. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania biuletynów oraz innych ważnych informacji dotyczących Państwa usług Oprogramowania. Jeżeli nie otrzymamy żadnych instrukcji od Państwa, Oprogramowanie może używać informacji, które nam przekazują Państwo, aby powiadomić Państwa o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez Rodzinę Firm Oprogramowania, Autoryzowanych Agentów Oprogramowania oraz dostawców innych dóbr i usług, z którymi Oprogramowanie ma stosunki i których oferty mogą Państwa zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy całkowicie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładanego wysiłku. Nie przedstawiamy tego jako „schematu na bogactwo”, i nie powinieneś/nie powinnaś go tak postrzegać.

B. Informacje pozwalające na identyfikację innej osoby (Ogólne):

W ogólności Oprogramowanie automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o adresie internetowym przypisanym do twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i witryny. Realizujemy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologii, którą można użyć do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji o usługach Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z jakimikolwiek danymi osobowymi. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby poinformowała cię, gdy otrzymasz ciasteczko, i możesz je odrzucić.

C. Twoja strona internetowa z oprogramowaniem, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony innych podmiotów:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na jakiejkolwiek tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej, którą Oprogramowanie może hostować dla Ciebie jako część usług Oprogramowania, są dostępne dla wszystkich innych osób odwiedzających tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może zabezpieczyć żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Dodatkowo, strony internetowe Oprogramowania zawierają odnośniki do stron należących do stron trzecich niezwiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca, abyś zapoznał się z polisami prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Niewzględnie niniejsze i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Oprogramowanie w pełni współpracuje z urzędnikami stanowymi, lokalnymi i federalnymi w ramach wszelkich dochodzeń dotyczących treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub rzekomo niezgodnych z prawem działań użytkowników Serwisu oraz podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności. W celu zrealizowania takiej współpracy i podjęcia takich środków oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia informacji umożliwiających zidentyfikowanie osoby. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji dowolnego rodzaju w celu spełnienia jakiejkolwiek ustawy, regulacji lub żądania rządu; jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie do działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych stron. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiegokolwiek interesu w Oprogramowaniu oraz Oprogramowaniu i innych witryn należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, ale nie ograniczając się do nazwy, informacji adresowych i innych informacji, które przekazałeś Oprogramowaniu) do podmiotu trzeciego, który skupia się na produktach lub usługach komunikacyjnych; wyraża zgodę na bycie następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; oraz zgadza się na obowiązki określone w tym oświadczeniu.