Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ nám udělujete souhlas s tím, že vám budeme zasílat e-maily o našich nabídkách. Pokud se rozhodnete již neobdržovat žádné další e-maily, můžete se kdykoli odhlásit na konci každého e-mailu.

Software respektuje soukromí každé osoby, která navštěvuje naše webové stránky. Tato prohlášení o ochraně soukromí poskytují upozornění na standardy a podmínky, na základě kterých Software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky webových stránek vlastněných a provozovaných Softwarem, včetně Software a Software. Tato prohlášení o ochraně soukromí poskytují upozornění na naše postupy pro sběr informací a způsoby, jak mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, proto se pravidelně vraťte k této informaci pro její přezkoumání.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle přijímá specifická data o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když takové informace jsou poskytnuty dobrovolně. To se může stát například tehdy, když naši návštěvníci žádají o informace, nakupují nebo se přihlašují k službám, otevírají lístky ohledně zákaznické podpory, poskytují životopisové informace pro pracovní příležitosti nebo nám posílají e-maily. Samozřejmě, některé z těchto činností vyžadují poskytnutí informací, jako například při nákupu, použití platební karty k placení služeb, předkládání životopisu nebo žádost o určité druhy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace našemu softwaru prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity ke splnění vaší konkrétní žádosti. Ve většině případů budete mít možnost vybrat, zda chcete nebo nechcete, aby software použil tyto informace pro další účely. Software si vyhrazuje právo, podle svého uvážení, posílat vám bulletin a další důležité informace o službách, které nabízí. Pokud neobdržíme od vás žádné pokyny, software může použít poskytnuté informace k informování vás o dalších službách a produktech nabízených skupinou společností The Software, autorizovanými zástupci softwaru a jinými poskytovateli zboží a služeb, se kterými software má vztahy a jejichž nabídky by mohly být pro vás zajímavé.

Příklady v těchto materiálech se nesmějí brát jako slib nebo záruka výdělku. Potenciální výdělek závisí výhradně na osobě, která používá náš produkt, myšlenky, techniky a úsilí, které vynakládá. Nesdělujeme to jako „plánu na zbohatnutí“ a ani byste to neměli tak vidět.

B. Neosobně identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně platí, že Software automaticky sbírá některé obecné informace. Obecné informace nereveleují totožnost návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počet a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky The Software. The Software tyto informace sbírá za účelem stanovení potřeb zákaznického servisu a webových stránek. K tomu používá určité technologie, včetně „cookies“ (technologie, která může být použita k poskytnutí návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách The Software). The Software nespojuje informace získané tímto způsobem s jakýmikoliv osobně identifikovatelnými informacemi informace. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o přijetí cookies a můžete ji odmítnout.

C. Váš Software hostovaný web, server, bulletin boardy, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte ve veřejném prostoru, včetně libovolné nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou Software hostuje v rámci vašich služeb The Software, je dostupná každému, kdo navštíví tento prostor. Software nemůže zabezpečit žádnou informaci, kterou ve těchto místech zveřejníte. Kromě toho webové stránky The Software obsahují odkazy na stránky třetích stran, které nesouvisejí se Softwarem. Software nemůže chránit žádnou informaci, kterou můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje se přečíst si prohlášení o ochraně soukromí těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Bez ohledu na výše uvedené a v souladu s platnými zákony plně spolupracuje Software s úředníky státními, místními a federálními při jakémkoli vyšetřování týkajícím se obsahu (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenášených do Softwaru) nebo údajných nezákonných činností kteréhokoli uživatele Služby a přijímá opatření ke chránění svých vlastnických práv. Za účely takové spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být Software povinen poskytovat osobně identifikovatelné informace. Navíc si Software může vybrat monitorovat oblasti komunikace jakéhokoli druhu, aby splnil jakýkoli zákon, nařízení nebo požadavek vlády; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provoz Softwaru; nebo pro ochranu práv nebo majetku Softwaru nebo jiných subjektů. V souvislosti s možným prodejem nebo převodem jakéhokoli podílu ve Softwaru a ve společnosti vlastnící Software a dalších stránkách, si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale neomezeně na jméno, adresní informace a další informace, které jste poskytli Softwaru) třetí straně, která se zaměřuje na komunikační produkty nebo služby; souhlasí s tím, že bude nástupcem zájmů Softwaru s ohledem na údržbu a ochranu informací shromážděných a udržovaných Softwarem; a souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení o zásadách.