Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne, der er angivet i aftalen vedrørende din brug af websitet. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og Softwaren vedrørende din brug af websitet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser vedrørende websitet. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter eget skøn uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på websitet, og du bør gennemgå aftalen, inden du bruger websitet. Ved fortsat brug af websitet og/eller tjenesterne accepterer du herved at overholde alle vilkår og betingelser, der er indeholdt i aftalen med virkning på dette tidspunkt. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå retligt bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under 18 år. Hvis du er under 18 år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreskemaer kan du få eller forsøge at få visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der er vist på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne varer. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for nogen tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand for nogen påstand i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promoveringspræmier og andre belønninger via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og ved at acceptere de officielle konkurrenceregler, der er gældende for hver konkurrence, kan du deltage og have chancen for at vinde de promoveringspræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på hjemmesiden skal du først fuldstændigt udfylde den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger i konkurrencetilmeldingsdataene. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmeldingsdata, hvor det i TheSoftwares enestående og skønsmæssige afgørelse fastslås, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) de konkurrencetilmeldingsdata, du har angivet, er ufuldstændige, falske, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for tilmeldingsdataene efter eget skøn.

LICENSGIVELSE

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på en computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må reproduceres i nogen form eller integreres i nogen informationsopsamlings system, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, demontere, omvendt ingeniørarbejde eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller en del deraf. Softwaren forbeholder sig eventuelle rettigheder, som ikke eksplicit er tildelt i aftalen. Du må ikke anvende nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af hjemmesiden. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på Softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbar.

OPHAVSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, samlingen, den magnetiske oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold relateret til websitet, indholdet, konkurrencerene og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, distribution, offentliggørelse eller salg af enhver del af websitet, indholdet, konkurrencerene og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk indhentning af materiale fra websitet, indholdet, konkurrencerene og/eller tjenesterne ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudvinding med henblik på at oprette eller compilere, direkte eller indirekte, en kollektion, samling, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjeneste eller andre materialer, der ses på eller igennem websitet, indholdet, konkurrencerene og/eller tjenesterne. Offentliggørelsen af information eller materiale på websitet eller gennem tjenesterne fra TheSoftware udgør ikke en afstandtagen af nogen ret til sådan information og/eller materiale. TheSoftware-navnet og logoet samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på websitet eller gennem tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ethvert varemærke uden den relevante ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, SAMARBEJDE MED MÆRKEDET, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERERING TIL WEBSTED ER FORBUDT

Medmindre det udtrykkeligt er autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til webstedet, eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale), til deres eget websted eller websteder af nogen årsag. Derudover er det strengt forbudt at ‘frame’ webstedet og/eller referere til Uniform Resource Locator (‘URL’) for webstedet i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet om at fjerne eller ophøre det pågældende indhold eller aktivitet. Du accepterer hermed, at du vil være erstatningsansvarlig for enhver form for skade i forbindelse dermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette alle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for ødelæggende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber, samt hver af deres respektive medlemmer, direktører, ansatte, agenter, medbrandere og/eller andre partnere uskadelige for ethvert krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme uanset art, fremsat af tredjepart på grund af eller i forbindelse med: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i en hvilken som helst konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din krænkelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, samt hver af deres respektive direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og enheder har retten til at påstå og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjeparts websites og/eller ressourcer, anerkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjeparts websites og/eller ressourcer. Derudover godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, nogen betingelser og vilkår, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjeparts websites eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab der opstår derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGENDE INFORMATION

Brug af hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, informationer, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden og alle andre personligt identificerbare oplysninger, du giver os, i overensstemmelse med vilkårene i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, skal du klikke her.

Enhver forsøg fra en person, uanset om vedkommende er en TheSoftware-kunde eller ej, til at skade, ødelægge, manipulere med, vanhellige og/eller på anden måde forstyrre driften af ​​hjemmesiden, udgør en overtrædelse af strafferet og civilret, og TheSoftware vil ihærdigt forfølge ethvert og alle midler i denne henseende mod enhver overtrædende person eller enhed i videst muligt omfang tilladt ved lov og retfærdighed.