Termeni

DOMENIU ȘI MODIFICĂRI ALE ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile stabilite în Acord în ceea ce privește utilizarea dvs. a site-ului web. Acordul constituie întregul și unicul acord dintre dumneavoastră și Software în ceea ce privește utilizarea dvs. a site-ului web și înlocuiește toate acordurile anterioare sau contemporane, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile referitoare la site-ul web. Ne rezervăm dreptul de a modifica Acordul din când în când, la discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dumneavoastră. Cel mai recent Acord va fi afișat pe site-ul web, iar dumneavoastră ar trebui să consultați Acordul înainte de a utiliza site-ul web. Prin utilizarea continuă a site-ului web și/sau serviciilor, vă angajați să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acord, care sunt efective la momentul respectiv. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Website-ul și serviciile sunt disponibile doar pentru persoanele care pot încheia contracte juridic valabile în conformitate cu legea aplicabilă. Website-ul și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa website-ul și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii furnizor

Prin completarea formularelor de comandă corespunzătoare, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe Website. Produsele și/sau serviciile prezentate pe Website pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. TheSoftware nu garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe Website sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali de produs. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau orice terță parte pentru orice reclamație legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe Website.

CONCURSURI

În mod ocazional, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul Concursurilor. Prin furnizarea informațiilor veridice și exacte în legătură cu formularul de înregistrare aplicabil Concursului și acceptarea Regulilor Oficiale ale Concursului aplicabile fiecărui Concurs, puteți încerca să câștigați premiile promoționale oferite prin fiecare Concurs. Pentru a participa la Concursurile prezentate pe Site, trebuie mai întâi să completați integral formularul de participare aplicabil. Sunteți de acord să furnizați date de înregistrare ale Concursului adevărate, precise, actuale și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice Date de înregistrare ale Concursului în cazul în care se determină, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) sunteți în încălcare a oricărei părți a Acordului; și/sau (ii) Datele de înregistrare ale Concursului pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicat sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware poate schimba criteriile de Date de înregistrare oricând, în discreția sa unică.

LICENȚĂ CONCEDATĂ

În calitate de utilizator al Site-ului, vi se acordă o licență nelimitată, nematerializată, revocabilă și limitată de a accesa și utiliza Site-ul, Conținutul și materialul asociat în conformitate cu Acordul. Software-ul poate rezilia această licență în orice moment, pentru orice motiv. Puteți utiliza Site-ul și Conținutul pe un singur calculator în scop personal, non-comercial. Nicio parte a Site-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau incorporată în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, emula, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, decompila, inversa inginerie sau transfera Site-ul, Conținutul, Concursurile și/sau Serviciile sau orice parte a acestora. Software-ul își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod explicit în Acord. Nu puteți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau a încerca să interferați cu funcționarea corectă a Site-ului. Nu puteți întreprinde nicio acțiune care să impună o presiune nerezonabilă sau disproporționată asupra infrastructurii Software-ului. Dreptul dvs. de a utiliza Site-ul, Conținutul, Concursurile și/sau Serviciile nu poate fi transferat.

DREPTURILE PROPRIETARE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de site-ul web, conținut, concursuri și servicii se află sub protecția drepturilor de autor aplicabile, a mărcilor comerciale și a altor drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la, proprietatea intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dumneavoastră a oricărei părți a site-ului web, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor este strict interzisă. Colectarea sistematică a materialelor de pe site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile prin mijloace automate sau orice alt formă de preluare de date în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilări, baze de date sau a unui director fără permisiunea scrisă din partea TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe site-ul web, conținut, concursuri și/sau servicii. Publicarea de informații sau materiale pe site-ul web sau prin intermediul serviciilor de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drept asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, pictogramele și numele de servicii asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale apărute pe site-ul web sau prin intermediul serviciilor sunt proprietatea proprietarilor lor. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul expres scris al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HIPERLINKAREA LA SITE, CO-BRANDINGUL, “FRAMINGUL” ȘI/SAU REFERIREA LA SITE SUNT INTERZISE

Cu excepția cazului în care este autorizată expres de către TheSoftware, nimeni nu poate crea o legătură către Site sau către porțiuni ale acestuia (incluzând, dar fără a se limita la, sigle, mărci înregistrate, branding sau material protejat de drepturi de autor), către propriul lor site web pentru orice motiv. Mai mult, ”framingul” Site-ului și/sau referirea la Adresa Uniformă de Resurse (”URL-ul”) a Site-ului în orice mediu comercial sau non-comercial, fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzisă. Sunteți de acord să cooperați cu Site-ul pentru a elimina sau opri, după caz, astfel de conținut sau activități. Recunoașteți prin prezenta că veți fi răspunzător pentru orice daune asociate cu acestea.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, în propria noastră discreție, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alte conținuturi care apar pe Website.

DECLARAȚIE PRIVIND DAUNELE PROVOCATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe riscul lor. TheSoftware nu garantează că astfel de descărcări sunt fără coduri de calculator coruptoare, inclusiv, dar fără a se limita la viruși și viermi.

INDEMNIZARE

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, filialele și afiliații lor, și fiecare dintre membrii lor, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-branders și/sau alți parteneri, nevinovați de orice și toate cererile, cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daunele, procesele, costurile, solicitările și/sau hotărârile oricărei terțe părți, în temeiul sau în urma: (a) utilizarea dumneavoastră a site-ului, serviciilor, conținutului și/sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea dumneavoastră a acordului; și / sau (c) încălcarea dumneavoastră a drepturilor altei persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, filialele și/sau afiliații lor, și fiecare dintre ofițerii, directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau avocații lor respectivi. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să facă valabil și să pună în aplicare direct aceste prevederi împotriva dumneavoastră în nume propriu.

SITE-URI TERTE

Site-ul poate oferi link-uri și/sau vă poate îndruma către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la acele proprietate și operate de furnizori terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra unor astfel de site-uri web și/sau resurse terțe, prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea respectivelor site-uri web și/sau resurse. Mai mult, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru nicio condiție contractuala, politică de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de pe astfel de site-uri web sau resurse, sau pentru orice pagube și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATORI

Utilizarea site-ului web și a tuturor comentariilor, feedback-ului, informațiilor, datelor de înregistrare și/sau materialelor pe care le trimiteți prin intermediul sau în asociere cu site-ul web, este supusă politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea dvs. a site-ului web, precum și toate celelalte informații cu caracter personal furnizate de dvs., în conformitate cu termenii politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare de către orice individ, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau de a interveni în orice alt mod în funcționarea site-ului, reprezintă o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu rigurozitate orice și toate mijloacele legale în acest sens împotriva oricărui individ sau entitate care săvârșește astfel de acțiuni, pe deplin permisibile de lege și echitate.