Ehdot

SOVELLETTAVUUS JA SOPIMUKSEN MUUTOKSET

Hyväksyt käyttöehdot, jotka on esitetty Sopimuksessa koskien verkkosivuston käyttöäsi. Sopimus muodostaa yhdessä Softwaren kanssa ainoan ja kattavan sopimuksen koskien verkkosivuston käyttöäsi, ja se korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, esitykset, takuut ja/tai ymmärrykset koskien verkkosivustoa. Voimme muuttaa Sopimusta aika ajoin yksinomaisen harkintamme perusteella ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Uusin Sopimus julkaistaan verkkosivustolla, ja sinun tulisi tarkistaa Sopimus ennen verkkosivuston käyttöä. Jatkamalla verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttöä, hyväksyt täten noudattavasi kaikkia Sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa kyseisenä ajankohtana. Sinun tulisi siis säännöllisesti tarkistaa tämä sivu päivitysten ja/tai muutosten varalta.

Vaatimukset

Verkkosivusto ja palvelut ovat saatavilla vain sellaisille henkilöille, jotka voivat solmia sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaan. Verkkosivustoa ja palveluita ei ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäisille henkilöille. Jos olet alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen, sinulla ei ole lupaa käyttää tai päästä käsiksi verkkosivustoon tai palveluihin.

PALVELUIDEN KUVAUS

Toimittajan palvelut

Täyttämällä asiaankuuluvat tilauslomakkeet voit hankkia tai yrittää hankkia tiettyjä tuotteita ja/tai palveluja verkkosivustolta. Verkkosivustolla esitettävät tuotteet ja/tai palvelut voivat sisältää kuvauksia, jotka on toimittanut suoraan kyseisen tuotteen valmistaja tai jakelija. Ohjelma ei takaa, että kyseiset tuotteiden kuvaukset ovat tarkkoja tai täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelma ei ole millään tavalla vastuussa kyvyttömyydestäsi hankkia tuotteita ja/tai palveluja verkkosivustolta tai mistään riidasta tuotteen myyjän, jakelijan ja käyttäjien kanssa. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelma ei ole sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle vastuussa minkään vaateen osalta, joka liittyy verkkosivustolla tarjottaviin tuotteisiin ja/tai palveluihin.

KILPAILUT

Aika ajoin TheSoftware tarjoaa promootio-palkintoja ja muita palkintoja kilpailujen kautta. Antamalla totuudenmukaiset ja tarkat tiedot kyseiseen kilpailuun ilmoittautumislomakkeessa ja hyväksymällä kuhunkin kilpailuun sovellettavat viralliset kilpailusäännöt, voit osallistua mahdollisuudesta voittaa promootio-palkinnot, jotka tarjotaan jokaisen kilpailun kautta. Osallistuaksesi verkkosivustolla esiteltyihin kilpailuihin, sinun tulee ensin täyttää kyseinen osallistumislomake kokonaisuudessaan. Suostut antamaan totuudenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset kilpailun rekisteröintitiedot. TheSoftwarella on oikeus hylätä mikä tahansa kilpailun rekisteröintitieto, jos se todetaan TheSoftwaren yksinomaisen harkinnan perusteella: (i) rikot sopimuksen mitä tahansa osaa; ja/tai (ii) tarjoamasi kilpailun rekisteröintitiedot ovat puutteellisia, vilpillisiä, kopioituja tai muuten hyväksymättömiä. TheSoftware voi muuttaa rekisteröintitiedon kriteereitä milloin tahansa yksinomaisen harkintansa mukaisesti.

LISENSSISIIRTO

Käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, peruutettavissa oleva ja rajoitettu lisenssi verkkosivuston, sisällön ja siihen liittyvien materiaalien käyttämiseen sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto voi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä päättää tämän lisenssin. Voit käyttää verkkosivustoa ja sisältöä yhdellä tietokoneella henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen mitään osaa ei saa monistaa missään muodossa tai sisällyttää mihinkään tiedonhakujärjestelmään, sähköiseen tai mekaaniseen. Et saa käyttää, kopioida, matkia, kloonata, vuokrata, vuokrata toisen kautta, myydä, muokata, purkaa, hajottaa, kääntää insinööriksi uudelleen tai siirtää verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluja tai niiden osaa. Ohjelmisto pidättää kaikki oikeudet, joita ei selvästi myönnetä sopimuksessa. Et saa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia häiritäksesi tai yrittääksesi häiritä verkkosivuston asianmukaista toimintaa. Et saa ryhtyä mihinkään toimenpiteeseen, joka aiheuttaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen Ohjelmiston infrastruktuurille. Sinulla ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttasi verkkosivustolle, sisällölle, kilpailuille ja/tai palveluille.

OMAISUUSOIKEUDET

Sisältö, järjestely, grafiikka, suunnittelu, kokoaminen, magneettinen käännös, digitaalinen muunnos, ohjelmisto, palvelut ja muut sivustoon, sisältöön, kilpailuihin ja palveluihin liittyvät seikat ovat suojattuja sovellettavien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omaisuusoikeuksien (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, immateriaalioikeudet) mukaisesti. Sivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen minkä tahansa osan kopioiminen, uudelleen jakelu, julkaiseminen tai myyminen on ehdottomasti kielletty. Aineiston tietoaineiston järjestelmällinen noutaminen sivustosta, sisällöstä, kilpailuista ja/tai palveluista automatisoitujen menetelmien tai minkä tahansa muun skrapauksen tai tietojen keruun avulla tietokannan tai luettelon luomiseksi suoraan tai epäsuorasti ilman kirjallista lupaa TheSoftwarelta on ehdottomasti kiellettyä. Sinä et saa omistusoikeuksia mihinkään sivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen katselun tai läpipääsyn aikana nähtäviin sisältöihin, asiakirjoihin, ohjelmistoihin, palveluihin tai muihin materiaaleihin. TheSoftwaren sivustolle tai palvelujen kautta postaamien tietojen tai materiaalin julkaiseminen ei merkitse luopumista minkäänlaisesta oikeudesta ko. tietoihin ja/tai materiaaleihin. TheSoftwaren nimi ja logo sekä kaikki niihin liittyvät grafiikat, kuvakkeet ja palvelun nimet ovat TheSoftwaren tavaramerkkejä. Kaikki muut sivustolla tai palvelujen kautta esiintyvät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Minkä tahansa tavaramerkin käyttö ilman soveltuvan omistajan nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

HYPERLINKITTÄMINEN VERKKOSIVULLE, YHTEISRÄÄTTELÖ, “KEHYSTÄMINEN” JA/TAI VERKKOSIVUN VIITTAAVUUS ON KIELLETTYÄ

Ellei TheSoftwaren nimenomaisesti myöntämä, kukaan ei saa hyperlinkittää verkkosivustoa tai sen osia (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen logotyyppeihin, tavaramerkkeihin, brändäykseen tai tekijänoikeudella suojattuun materiaaliin) heidän verkkosivustolleen tai -paikkalleen mistä tahansa syystä. Lisäksi verkkosivun “kehystäminen” ja/tai verkkosivun yhtenäisen resurssitunnisteen (URL) viittaaminen kaupallisessa tai kaupallistamattomassa mediassa ilman TheSoftwaren etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kiellettyä. Suostut erityisesti yhteistyöhön verkkosivun kanssa sen sisällön tai toiminnan poistamiseksi tai lopettamiseksi se on sovellettavissa. Tunnustat täten, että olet vastuussa kaikesta siihen liittyvästä vahingosta.

MUOKKAUS, POISTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Pidätämme itsellemme oikeuden muokata ja/tai poistaa mitä tahansa verkkosivustolla näkyviä asiakirjoja, tietoja tai muuta sisältöä.

VASTUUVAPAUSLUKU HAITOISTA, JOTKA JOHTUVAT LATAUSTEN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA

Vierailijat lataavat tietoja verkkosivustolta omalla vastuullaan. Ohjelmisto ei takaa, että tällaiset lataukset ovat vapaita vioittavista tietokonekoodeista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen viruksiin ja matoihin.

KORVAUSVELVOLLISUUS

Suostut korvaamaan ja pitämään TheSoftwaren, heidän vanhempiensa, tytäryhtiöidensä ja kumppaniensa puolesta vastuuttomana sekä jokaista heidän jäsentään, virkailijaansa, johtajaansa, työntekijäänsä, agenttiaan ja/tai muita kumppaneitaan vastaan jokaisen ja kaiken vaateen, kulun (sisältäen kohtuulliset asianajajapalkkiot), vahingon, kanteen, kustannuksen, vaatimuksen ja/tai tuomion, jonka tahansa kolmannen osapuolen on tehnyt sinua kohtaan tai joka on aiheutunut seuraavasta: (a) verkkosivuston, palveluiden, sisällön ja/tai kilpailujen käyttösi; (b) sopimuksen rikkomuksesi; ja/tai (c) toisen yksilön ja/tai tahon oikeuksien loukkaaminen. Tämän kappaleen määräykset ovat TheSoftwaren, heidän vanhempiensa, tytäryhtiöidensä ja/tai kumppaniensa hyväksi, ja kullakin yksilöllä ja taholla on oikeus vedota näihin määräyksiin ja valvoa niitä suoraan sinua vastaan omasta puolestaan.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOSIVUSTOT

Sivusto saattaa tarjota linkkejä ja/tai ohjata sinut muihin Internet-sivustoihin ja/tai resursseihin, mukaan lukien kolmansien osapuolten omistamat ja ylläpitämät sivustot. Koska ohjelmistolla ei ole kontrollia tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai resurssien yli, myönnät täten ja vakuutat, että ohjelmisto ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi ohjelmisto ei tue eikä ole vastuussa minkäänlaisista ehtoja, käytäntöjä, sisältöä, mainontaa, palveluita, tuotteita ja/tai muita materiaaleja koskevista asioista tai saatavilla olevista kolmansien osapuolten verkkosivustoista tai resursseista, tai näistä aiheutuneista vahingoista ja/tai tappioista.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ / KÄVIJÄTIETO

Verkkosivuston käyttö, ja kaikki kommentit, palautteet, tiedot, rekisteröintitiedot ja/tai materiaalit, jotka lähetät verkkosivuston kautta tai siihen liittyen, ovat osa tietosuojakäytäntöämme. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tietoja käyttösi liittyen, ja kaikkia muita henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, jotka olet antanut meille, tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Voit tutustua tietosuojakäytäntöömme Klikkaa tästä.

Minkä tahansa yksilön, riippumatta siitä, onko hän TheSoftware-asiakas vai ei, yritys vahingoittaa, tuhota, sekaantua, vandalisoida ja/tai muulla tavalla häiritä Verkkosivuston toimintaa, on rikoksen ja siviilioikeuden rikkominen ja TheSoftware aikoo aktiivisesti ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin tässä asiassa vastaanottavaa yksilöä tai tahoa vastaan, täysimittaisesti lain ja oikeudenmukaisuuden sallimassa laajuudessa.