Όροι

ΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Συμφωνία για τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί τη συνολική και μοναδική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Λογισμικού με την χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπεύσεις, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο. Ενδέχεται να τροποποιούμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευχήν μας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να εξετάσετε τη Συμφωνία πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Με την συνεχή χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην Συμφωνία που ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Ιστότοπο και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμα μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβατικές συμφωνίες βάσει του ισχύοντος δικαίου. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτών

Συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε, ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε, κάποια προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών αυτών των αντικειμένων. Το Λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές των τέτοιων αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ή απολύτως ευθύνεται για οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του πωλητή, διανομέα και τελικού χρήστη των προϊόντων. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση σε σύνδεση με οποιαδήποτε από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, το TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλα βραβεία μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με τη σχετική φόρμα εγγραφής Διαγωνισμού και συμφωνώντας με τους επίσημους κανόνες του Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετέχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως τη σχετική φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες εγγραφής Διαγωνισμού. Το TheSoftware διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιεσδήποτε πληροφορίες εγγραφής Διαγωνισμού κρίνοντας, κατ’ αποκλειστική ευχέρεια του TheSoftware, τα εξής: (i) παραβίαση οποιουδήποτε μέρους της Συμφωνίας· και/ή (ii) αν οι πληροφορίες εγγραφής Διαγωνισμού που παράσχετε είναι ανεπαρκείς, παραπλανητικές, αντίγραφο ή αλλιώς απαράδεκτες. Η TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια πληροφοριών εγγραφής οποιαδήποτε στιγμή, κατ’ αποκλειστική της ευχέρεια.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταφερσίμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια για πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και του σχετικού υλικού σύμφωνα με τη Συμφωνία. Το Λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Καμία μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, μιμηθείτε, κλωνοποιήσετε, νοικιάσετε, μισθώσετε, πωλήσετε, τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, ανασυναρμολογήσετε, αναστροφής μηχανής ή μεταφοράς του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το Λογισμικό διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν έχουν χορηγηθεί ρητά στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρεμβληθείτε ή να προσπαθήσετε να παρεμβληθείτε με τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να αναλάβετε καμία δράση που επιβαρύνει με ανθυπερβολική ή δυσανάλογη φόρτωση την υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο, η οργάνωση, η γραφική υποδομή, ο σχεδιασμός, η συλλογή, η μαγνητική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από σχετικά πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα προπριεταριακά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, πνευματική ιδιοκτησία) δικαιώματα. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένο τρόπο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή scraping ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή σύνθεση, άμεσα ή έμμεσα, συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς την έγγραφη άδεια της TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλο υλικό που προβάλλεται στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών από τη TheSoftware δεν αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικό. Το όνομα και το λογότυπο TheSoftware, καθώς και όλα τα σχετικά γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την έγγραφη άδεια του αντίστοιχου κατόχου απαγορεύεται στενά.

Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΟ ΚΟ-ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ, ΤΟ ”ΡΑΣΑΡΙΣΜΑ” ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Αν εκτός από εξαίρεση που αναφέρεται ρητώς από το TheSoftware, κανείς δεν πρέπει να συνδέει τον Ιστότοπο ή τμήματά του (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, εμβλημάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας) με τον δικό του ιστότοπο ή διαδικτυακή πλατφόρμα για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η ”ράψου” του Ιστότοπου και/ή αναφορά του Ομοιόμορφου Ενιαίου Αναγνωριστικού Πόρου (URI) του Ιστότοπου σε οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή γραπτή άδεια του TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ειδικότερα να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή τη διακοπή, όπως αναφέρεται, τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Συναινείτε ότι θα ευθύνεστε για κάθε βλάβη που συνδέεται με αυτά.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ αποκλειστική μας ευχέρεια, να επεξεργαζόμαστε και/ή να διαγράφουμε οποιοδήποτε έγγραφο, πληροφορία ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΗ

Οι επισκέπτες λαμβάνουν πληροφορίες από τον Ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το λογισμικό δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι εν λόγω λήψεις είναι απαλλαγμένες από καταστρεπτικούς κωδικούς υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και worms.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το TheSoftware, καθώς και τους γονείς, εταιρείες θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες τους, καθώς και τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συμπράττοντες ή/και άλλους συνεργάτες τους, απαλλαγμένους από κάθε αξίωση και πάσης φύσεως αποζημίωση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των λογικών εμπειρογνωμόνων), ζημίες, αγωγές, δαπάνες, απαιτήσεις και/ή κρίσεις από οποιονδήποτε τρίτο, προκύπτουν από ή σχετίζονται με: (α) τη χρήση σας του ιστότοπου, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και/ή τη συμμετοχή σας σε οποιονδήποτε διαγωνισμό· (β) την παραβίασή σας της συμφωνίας· και/ή (γ) την παραβίασή σας των δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή εταιρείας. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ευνοούν το TheSoftware, καθώς και τους γονείς, εταιρείες θυγατρικές και/ή συνδεδεμένες εταιρείες τους, καθώς και τα αντίστοιχα αξιωματούχους, διευθυντές, μέλη, υπαλλήλους, πράκτορες, μέτοχους, αδειοδότες, προμηθευτές και/ή δικηγόρους. Κάθε ένα από αυτά τα άτομα και εταιρείες έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται και να επιβάλλουν απευθείας αυτές τις διατάξεις εξ ονόματός σας.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να σας αναφέρει σε άλλους ιστοτόπους Διαδικτύου και/ή πόρους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που ανήκουν και λειτουργούν από Τρίτους Παρόχους. Δεδομένου ότι το TheSoftware δεν έχει έλεγχο πάνω σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων μερών και/ή πόρους, ομολογείτε και συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των ιστότοπων τρίτων μερών και/ή πόρων. Επιπλέον, το TheSoftware δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνο για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφημίσεις, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά σε ή διαθέσιμα από τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων μερών ή πόρους, ή για οποιεσδήποτε ζημιές και/ή απώλειες που προέρχονται από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση του Ιστότοπου και όλων των σχολίων, ανατροφοδότησης, πληροφοριών, δεδομένων εγγραφής και / ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάφεια με τον Ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Επιφυλασσόμαστε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, κάντε κλικ εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε ατομικό, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημιά, καταστροφή, παρέμβαση, καταστροφή και/ή άλλη ανάμειξη με τη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παράβαση του ποινικού και αστικού δικαίου, και η TheSoftware θα επιδιώξει με επιμέλεια οιοδήποτε δικαίωμα υπάρχει για αποζημίωση εναντίον κάθε παραβατικού ατόμου ή οντότητας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και την ισοτιμία.