Vilkår

OMFANG OG MODIFISERING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er angitt i Avtalen med tanke på din bruk av Nettstedet. Avtalen utgjør den eneste og komplette avtalen mellom deg og Programvaren med tanke på din bruk av Nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser angående Nettstedet. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter vårt eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den siste Avtalen vil bli lagt ut på Nettstedet, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker Nettstedet. Ved din fortsatte bruk av Nettstedet og/eller Tjenestene, samtykker du herved i å overholde alle vilkår og betingelser som er inkludert i Avtalen som er gyldig på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for personer som kan inngå bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fylle ut de aktuelle bestillingsskjemaene kan du skaffe deg, eller prøve å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet kan inneholde beskrivelser som gis direkte av tredjepartsleverandørene, produsentene eller distributørene av slike gjenstander. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike gjenstander er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke på noen måte er ansvarlig for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettstedet, eller for eventuelle tvister med selgeren, distributøren og sluttbrukerforbrukerne av produktet. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for eventuelle krav knyttet til noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promotering i form av premier og andre utmerkelser gjennom konkurranser. Ved å gi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurranseregistreringsskjemaet, og ved å godta de offisielle reglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å ha en sjanse til å vinne de promoterte premiene gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er presentert på nettsiden, må du først fullføre den aktuelle påmeldingsskjemaet. Du godtar å gi riktig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranse-registreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise hvilke som helst konkurranse-registreringsdata der det er avgjort, i TheSoftwares eneste og eksklusive skjønn, at: (i) du bryter noen del av avtalen; og/eller (ii) konkurranse-registreringsdataene du har oppgitt er ufullstendig, svindelaktig, en duplikat eller på annen måte utilstrekkelig. TheSoftware kan når som helst endre kriteriene for registreringsdataene etter eget skjønn.

LISENSGODKJENNING

Som bruker av nettstedet har du blitt tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du har rett til å bruke nettstedet og innholdet på én datamaskin til din personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan reproduseres i noen form eller inkluderes i noen informasjonshentingsystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterlikne, klone, leie ut, leie ut, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere konstruere eller overføre nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller deler av det. Programvaren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettstedets rettmessige funksjon. Du kan ikke ta noen handling som påfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er ikke overførbar.

EIERRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, kompileringen, den magnetiske oversettelsen, den digitale omformingen, programvaren, tjenestene og andre saker relatert til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, omfordeling, publisering eller salg av noe del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du eier ikke noen rettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Publisering av informasjon eller materiale på nettsiden, eller via tjenestene, av TheSoftware, utgjør ikke en fraskrivelse av noen rettigheter til slik informasjon og/eller materiale. TheSoftware-navnet og logoen, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller via tjenestene tilhører deres respektive eiere. Bruk av et hvilket som helst varemerke uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra relevant eier er strengt forbudt.

HYPERKOBLET TIL NETTSTEDET, SAMBRUK, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERANSE TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre uttrykkelig autorisert av TheSoftware, kan ingen hyperkoble til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til sitt nettsted eller nettsted for noen grunn. Videre er ‘framing’ av nettstedet og/eller referanse til Uniform Resource Locator (‘URL’) til nettstedet i kommersielt eller ikke-kommersielt medier uten TheSoftwares forhåndsuttrykkelige og skriftlige samtykke strengt forbudt. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller stanse, som er relevant, slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du er ansvarlig for eventuelle og alle skader forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG ENDRING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er frie for skadelig datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

SKADESPLIKT

Du samtykker i å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, ansatte, direktører, representanter, samarbeidspartnere og/eller andre partnere skadesløse mot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer fra eventuelle tredjeparter som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i noen konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din overtredelse av rettighetene til en annen person og/eller enhet. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive ansatte, direktører, medlemmer, representanter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på vegne av seg selv.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Siden TheSoftware har ingen kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner du hermed og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre, TheSoftware støtter ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERN

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt våre personvernsregler. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon levert av deg, i samsvar med vilkårene i våre personvernsregler. For å se personvernsreglene våre, klikk her.

Enhver forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig av om de er TheSoftware-kunder eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, ødelegge og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, utgjør en kriminell og sivil lovovertredelse og TheSoftware vil nøye forfølge alle rettsmidler i denne forbindelse mot enhver fornærmende person eller enhet i den grad loven tillater det og rettferdighet krever.