Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA DOGOVORA

Strinjate se s pogoji, navedenimi v Sporazumu glede vaše uporabe Spletne strani. Sporazum predstavlja celoten in edini sporazum med vami in Programsko opremo glede vaše uporabe Spletne strani in nadomešča vse prejšnje ali sodobne sporazume, izjave, garancije in/ali razumevanja glede Spletne strani. Sporazum lahko po lastni presoji občasno spremenimo brez posebnega obvestila vam. Najnovejši Sporazum bo objavljen na Spletni strani in pred uporabo Spletne strani se morate seznaniiti s Sporazumom. Z nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje, navedene v Sporazumu, ki veljajo v tem trenutku. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTEVKI

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo zakonsko zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi za posameznike, mlajše od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve prodajalca

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev naročil lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, predstavljeni na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji izdelkov tretjih oseb. TheSoftware ne predstavlja ali jamči, da so opisi takšnih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odgovoren na noben način za vašo nesposobnost pridobiti izdelke in/ali storitve s spletne strani ali za kakršno koli sporno zadevo s prodajalcem izdelka, distributerjem in končnimi potrošniki. Razumete in se strinjate, da TheSoftware vam ali kateri koli tretji osebi ne bo odgovoren za zahteve v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki so na voljo na spletni strani.

TEKMOVANJA

TheSoftware občasno ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko tekmovanj. S pravilnimi in natančnimi informacijami v povezavi z registracijskim obrazcem za posamezno tekmovanje ter soglašanjem z uradnimi pravili posameznega tekmovanja, se lahko prijavite za možnost osvojitve promocijskih nagrad, ki jih ponuja posamezno tekmovanje. Da se prijavite na tekmovanja, prikazana na spletni strani, morate najprej popolnoma izpolniti ustrezen prijavni obrazec. Strinjate se, da boste posredovali pravilne, natančne, aktualne in popolne podatke za registracijo na tekmovanje. TheSoftware ima pravico zavrniti katere koli podatke za registracijo na tekmovanje, če se ugotovi, v izključni presoji TheSoftware, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in/ali (ii) podatki za registracijo na tekmovanje, ki ste jih posredovali, so nepopolni, neresnični, podvajajoči ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadarkoli po lastni presoji spremeni kriterije za registracijske podatke.

LICENČNE DOLOČBE

Kot uporabnik spletne strani vam je dana neposredna, nepretočna, odvzemljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebin in pripadajočega gradiva v skladu s sporazumom. Programska oprema lahko kadar koli prekine to licenco iz kakršnega koli razloga. Spletno stran in vsebine lahko uporabljate na enem računalniku za lastne osebne, nekomercialne namene. Noben del spletne strani, vsebin, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v kakršni koli obliki ali vključevati v noben sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, oddajati v najem, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, pretvoriti spletno stran, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli dela le-teh. Programska oprema si pridržuje pravice, ki niso izrecno dane v sporazumu. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine za motenje ali poskus motenja pravilnega delovanja spletne strani. Ne smete izvajati dejanj, ki bi privedla do nesorazmerno velike obremenitve infrastrukture programske opreme. Vaše pravice do uporabe spletne strani, vsebin, tekmovanj in/ali storitev se ne prenašajo.

PRAVICE V LASTNINE

Vsebino, organizacijo, grafiko, oblikovanje, kompilacijo, magnetno prevajanje, digitalno pretvorbo, programsko opremo, storitve in druge zadeve, povezane z spletnim mestom, vsebino, tekmovanji in storitvami, varujejo ustrezne avtorske pravice, blagovne znamke in druge lastninske (vključno, vendar ne omejeno na, intelektualno lastnino) pravice. Prepovedana je kopiranje, distribucija, objava ali prodaja katerega koli dela spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev s strani uporabnika. Sistematično pridobivanje gradiva s spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali kakršne koli oblike kraje ali pridobivanja podatkov, z namenom ustvarjanja ali sestavljanja, neposredno ali posredno, zbirke, kompilacije, podatkovne zbirke ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobite lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugega gradiva, ki ga pregledujete na spletnem mestu, vsebini, tekmovanjih in/ali storitvah. Objava informacij ali gradiva na spletnem mestu ali s strani podjetja TheSoftware prek storitev ne pomeni odrekanja katerikoli pravici do teh informacij in/ali gradiva. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsa povezana grafika, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu ali prek storitev, so last njihovih ustrezni lastnikov. Uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega dovoljenja ustrezenga lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZOVANJE NA SPLETNO STRAN, SOPROIZVAJANJE, “FRAME” IN/ALI SKLIC NA SPLETNO STRAN JE PREPOVEDANO

Brez izrecnega pooblastila podjetja TheSoftware ni dovoljeno hipervoditi na spletno stran ali njene dele (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, znamčenje ali avtorski material) na vašo spletno stran ali spletni prostor iz kakršnega koli razloga. Poleg tega je “gretanje” spletne strani in/ali sklicevanje na enotni lokator virov (”URL”) spletne strani v komercialnih ali nekomercialnih medijih brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware strogo prepovedano. Izrecno se strinjate, da boste sodelovali s spletno stranjo pri odstranjevanju ali prenehanju vsebine oziroma dejavnosti, povezane s tem. S tem priznavate, da ste odgovorni za vse nastale škode v povezavi s tem.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji urejamo in/ali brišemo kateri koli dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

ODPOVEDANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI JO POVZROČI PRENOS

Obiskovalci prenašajo informacije s spletnega mesta na lastno odgovornost. Programska oprema ne jamči, da so taki prenosi brez okvar računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na viruse in črve.

NADOMESTILO

Strinjate se, da boste nadomestili in ohranili TheSoftware, vsak njihov starš, podružnice in povezane družbe, ter vsakega izmed njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-povezanih partnerjev in/ali drugih partnerjev, nepoškodovane zaradi kakršnih koli trditev, stroškov (vključno s primernimi pravnimi stroški), škod, tožb, stroškov, zahtev in/ali sodb, ki jih je predložila tretja oseba zaradi ali izvirajočih iz: (a) vaše uporabe spletne strani, storitev, vsebine in/ali vstopa v katerokoli tekmovanje; (b) vaše kršitve sporazuma; in/ali (c) vaše kršitve pravic drugega posameznika in/ali entitete. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, vsakemu izmed njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih družb, ter vsakega njihovega uradnika, direktorja, člana, zaposlenega, agenta, delničarja, licenčnika, dobavitelja in/ali odvetnika. Vsaka od teh posameznikov in entitet ima pravico, da te določbe uveljavlja in izvršuje neposredno proti vam v svojem imenu.

TRETJE STRANKE SPLETNE STRANI

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani in/ali vas napoti na druge internetne vire, vključno s tistimi, ki jih upravljajo tretje osebe. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in/ali viri, se tukaj s tem strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren za nobene pogoje, politike zasebnosti, vsebine, oglaševanja, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takšnih spletnih straneh ali virih, niti za morebitno škodo in/ali izgube, ki izhajajo iz tega.

IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI/PODATKI OBISKOVALCEV

Uporaba spletnega mesta in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij, registracijskih podatkov in/ali gradiv, ki jih pošljete preko spletnega mesta ali v povezavi s spletnim mestom, je podvržena naši Izjavi o varovanju zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij v zvezi z uporabo spletnega mesta, pa tudi vseh drugih osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, v skladu s pogoji naše Izjave o varovanju zasebnosti. Za ogled naše Izjave o varovanju zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus katerekoli osebe, ne glede na to ali je TheSoftware stranka ali ne, da poškoduje, uniči, poseže, vandalizira in/ali kako drugače moti delovanje spletne strani, je kršitev kazenskega in civilnega prava. TheSoftware bo dosledno ukrepal in z vsemi razpoložljivimi sredstvi sankcioniral kakršnokoli osebo ali organizacijo, ki krši te zakone in predpise, v največji možni meri, ki jo določa zakon in pravičnost.