Feltételek

A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Elfogadja a Honlap használatára vonatkozó Megállapodásban meghatározott feltételeket és feltételt. A Megállapodás az Ön és a Szoftver között egyetlen és kizárólagos Megállapodást képez a Honlap használatára vonatkozóan, és felülír minden korábbi vagy egyidejű Megállapodást, képviseletet, garanciát és/vagy megértést a Honlappal kapcsolatban. A Megállapodást időről időre a kizárólagos belátásunk szerint módosíthatjuk, Önnek külön értesítés nélkül. A legfrissebb Megállapodás a Honlapon lesz közzétéve, és meg kell tekintenie a Megállapodást a Honlap használata előtt. A Honlap és/vagy Szolgáltatásaink további használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy betartsa a Megállapodásban meghatározott minden feltételt és feltétel megtartását, amely akkor hatályos. Ezért rendszeresen ellenőrizze az oldalt frissítések és/vagy változások tekintetében.

KÖVETELMÉNYEK

A weboldal és a szolgáltatások csak azok számára érhetők el, akik jogilag kötelező érvényű szerződést köthetnek az érvényes jog alapján. A weboldal és a szolgáltatások nem szolgálhatnak tizennyolc (18) év alatti személyek részére. Ha tizennyolc (18) év alatt vagy, akkor nincs engedélyed a weboldal és/vagy a szolgáltatások használatához és/vagy hozzáféréshez.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Vendor Services

Az alkalmazott vásárlási űrlapok kitöltésével előfordulhat, hogy bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezhet vagy megpróbálhat megszerezni a weboldalról. A weboldalon bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások leírásait közvetlenül a harmadik fél szállítói vagy forgalmazói nyújtják. A szoftver nem jelenti vagy garantálja, hogy az ilyen tételek leírásai pontosak vagy teljesek. Ön megérti és egyetért abban, hogy a szoftver semmilyen módon nem felelős vagy felelős az Ön képtelenségéért a weboldalról való termékek és/vagy szolgáltatások megszerzésére, valamint a termék értékesítőjével, forgalmazójával és végfelhasználó fogyasztóival folytatott vitáért. Ön megérti és beleegyezik abba, hogy a szoftver nem felel Önnek vagy bármely harmadik félnek semmilyen igényben a weboldalon kínált termékek és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware promóciós nyereményeket és más díjakat kínál Versenyeken keresztül. A megfelelő Verseny regisztrációs űrlapon valós és pontos információk megadásával, és az alkalmazandó Hivatalos Verseny Szabályok elfogadásával lehetőséged nyílik részt venni és megnyerni a különböző Versenyeken kínált promóciós nyereményeket. Ahhoz, hogy részt vegyél a webhelyen bemutatott Versenyeken, először teljesen töltsd ki a megfelelő bejelentkezési űrlapot. A Verseny Regisztrációs Adatokat valós, pontos, aktuális és teljes információval kell megadnod. A TheSoftware jogosult elutasítani bármilyen Verseny Regisztrációs Adatot akkor, ha az a következő okok valamelyike miatt, a TheSoftware egyedüli és kizárólagos döntése alapján kiderül, hogy: (i) megsérted a Megállapodás egy részét, és/vagy (ii) a vonatkozó Verseny Regisztrációs Adatok hiányosak, hamisak, duplikáltak vagy egyébként elfogadhatatlanok. A TheSoftware bármikor módosíthatja a Regisztrációs Adatok követelményeit, kizárólagos belátása szerint.

LICENC ADOMÁNYOZÁS

A Weblap felhasználójaként Önnek nem kizárólagos, nem átvihető, visszavonható és korlátozott licencet adunk a Weblap, a Tartalom és a kapcsolódó anyagok elérésére és használatára az Szerződésnek megfelelően. A Szoftver bármikor megszüntetheti ezt a licencet bármilyen okból. A Weblapot és a Tartalmat egyetlen számítógépen használhatja saját személyes és nem kereskedelmi célra. A Weblap, Tartalom, Versenyek és/vagy Szolgáltatások semmilyen formában nem másolhatók vagy beilleszthetők bármilyen információvisszakeresési rendszerbe, elektronikus vagy mechanikus módon. Ön nem használhatja, másolhatja, utánozhatja, klónozhatja, bérbe adhatja, bérelheti, eladhatja, módosíthatja, dekompilálhatja, szétszedheti, visszafejtheti vagy átadhatja a Weblapot, a Tartalmat, a Versenyeket és/vagy a Szolgáltatásokat vagy bármely részüket. A Szoftver fenntart minden olyan jogot, amelyet az Szerződésben nem nyilvánvalóan engedélyezett. Ön nem használhat semmilyen eszközt, szoftvert vagy rutint a Weblap megfelelő működésének megakadályozására vagy megkísérlésére. Ön nem hozhat semmilyen olyan intézkedést, amely túlzott vagy aránytalan terhet ró a Szoftver infrastruktúrájára. Joga a Weblap, a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások használatára nem átruházható.

SZERZŐI JOGOK

A Tartalom, a Szervezet, a Grafika, a Tervezés, a Összeállítás, a Mágneses fordítás, a Digitális átalakítás, a Szoftverek, a Szolgáltatások és más a Honlapra, a Tartalomra, a Versenyekre és a Szolgáltatásokra vonatkozó ügyek szerzői jogok és más tulajdoni jogok védeleme alatt állnak, ideértve, de nem kizárólagosan az, amelyek szellemi tulajdont jelentenek. A Honlap, a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások bármely részének másolása, terjesztése, közzététele vagy eladása Ön által szigorúan tilos. A TheSoftware írásos engedélye nélkül a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások anyagainak automatizált módszerrel történő rendszerezett letöltése vagy más adatok kinyerése a weboldalról, a Tartalomból, a Versenyekből és/vagy a Szolgáltatásokból tilos annak érdekében, hogy gyűjteményt, kompilációt, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre közvetlenül vagy közvetve. A Honlap, illetve a Szolgáltatások által történő információ vagy anyag közzététele a TheSoftware által nem jelenti a jogok közül bármelyikről való lemondást. A TheSoftware név és logója, valamint az ehhez kapcsolódó grafikák, ikonok és szolgáltatásnevek védjegyek a TheSoftware tulajdona. A Honlapon vagy a Szolgáltatások által megjelenő összes egyéb védjegy a megfelelő tulajdonos vagy tulajdonosok tulajdona. Bármely védjegy használata az érintett tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.

A WEBOLDALRA VALÓ HIPERLINKELÉS, CO-BRANDING, “FRAMING”, VALAMINT A WEBOLDAL HIVATKOZÁSA TILOS

Hacsak a TheSoftware kifejezetten engedélyezi, senki sem helyezhet hiperlinket a weboldalra, vagy annak részleteire (beleértve, de nem kizárólagosan a logókat, védjegyeket, márkanévvel ellátott termékeket vagy szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat) saját webhelyére vagy webhelyére semmilyen okból. Továbbá, a weboldal „frameliése” és/vagy a weboldal Egyen nyi erőforrás azonosító (”URL”) referencia nélküli hivatkozása kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiában a TheSoftware előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Kifejezetten beleegyezel, hogy együttműködsz a weboldallal annak tartalmának vagy tevékenységének eltávolítása vagy megszüntetése érdekében. Kijelented, hogy felelősséggel tartozol az ezzel kapcsolatos valamennyi kárért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Az oldalon megjelenő dokumentumokat, információkat és más tartalmakat kizárólag saját belátásunk szerint szerkeszthetjük vagy törölhetjük.

LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Látogatók saját felelősségükre töltik le az információkat a webhelyről. A szoftver nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy az ilyen letöltések mentesek a számítógépet romboló kódoktól, beleértve, de nem kizárólagosan a vírusokat és féregfajokat.

KÁRTÉRÍTÉS

Egyetértesz abban, hogy kártalanítasz és ártalmatlanná teszel TheSoftware-t, valamint a szülőit, leányvállalatait és affililtált vállalkozásait, valamint az egyes tagjaikat, tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit, társakat és/vagy más partnereit (?), bármilyen és az összes igény, költség (beleértve a méltányos ügyvédi díjakat), károk, peres ügyek, költségek, követelések és/vagy ítéletek ellen, melyeket bármely harmadik fél kérelmez a weboldal, szolgáltatások, tartalom és/vagy bármely versenyre történő belépésed miatt; (b) az egyezség megszegése miatt; és/vagy (c) más egyének és/vagy vállalkozások jogainak megsértése miatt. E paragrafus rendelkezései a TheSoftware, valamint a szülői, leány- és/vagy affililált vállalatai, és az egyes tisztségviselői, igazgatói, tagjai, alkalmazottai, ügynökei, részvényesei, engedélyesek, beszállítói és/vagy ügyvédei előnyére szolgálnak. Ezek az egyének és vállalatok jogosultak ezeket a rendelkezéseket közvetlenül érvényesíteni és végrehajtani ellened a saját nevükben.

HARMADIK FÉL WEBHELYEK

A Webhely linkeket nyújthat és/vagy hivatkozhat Önt más internetes webhelyekre és/vagy erőforrásokra, ideértve, de nem kizárólag, azokat, amelyek harmadik fél szolgáltató által tulajdonoltak és üzemeltetnek. Mivel a TheSoftware-nak nincs ellenőrzése ezen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások felett, ezért Ön itt elismeri és elfogadja, hogy a TheSoftware nem felelős az ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségéért. Továbbá a TheSoftware nem támogatja, és nem felelős vagy felelős a harmadik féltől származó, vagy az ilyen harmadik féltől származó bármilyen feltételért és feltételért, adatvédelmi irányelvekért, tartalomért, hirdetésekért, szolgáltatásokért, termékekért és/vagy más anyagokért, vagy az ebből eredő károkért és/vagy veszteségekért.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ/LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ

A webhely használata, valamint minden megjegyzés, visszajelzés, információ, regisztrációs adat és/vagy anyag, amelyet a webhelyen keresztül vagy azzal kapcsolatban benyújtasz, az adatvédelmi tájékoztatónknak van alávetve. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az általad a webhely használatával kapcsolatos összes információt, valamint minden személyes azonosítható információt a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatónk szerint használjunk fel. Az adatvédelmi tájékoztatónkat itt tekintheted meg: Kattints ide.

Bármilyen egyéni próbálkozás, legyen az egy TheSoftware ügyfél vagy sem, a Webhely működésének károsítása, rombolása, manipulálása, vandalizmusa és/vagy egyéb módon való beavatkozása a büntető és polgári jog megsértése, és a TheSoftware minden elérhető jogi és igazságügyi intézkedést követni fog ezzel kapcsolatban minden jogellenes magánszeméllyel vagy jogi személlyel szemben a törvény által megengedett legteljesebb mértékben.