Termini

SKOPI U MODIFIKU TA’ L-IMGĦADMA

Tikkunsenti għall-termini u l-kundizzjonijiet deskritti fir-Imgħażla bl-għan ta’ użu tal-Websajt. L-Imgħażla tinkludi l-aktar u l-uniku imgħażla bejnok u bejn il-Software fir-rigward tal-użu tal-Websajt u tiċċaqla konvenzjonijiet tan-negozji, rwolijiet, garanziji u/ jew ftehimiet mugawi b’mod ġenerali, li jistgħu jkunu qed jpoġġu fihom. Aħna nistgħu nużaw l-Imgħażla minn żmien għall-ieħor b’ħsiebna bla avżżazzjoni speċifika għalik. L-Imgħażla l-aktar riċenti se tiġi postata fil-Websajt, u għandek irrifjuta l-Imgħażla qabel li tuża l-Websajt. Permezz tal-użu kontinwu tiegħek tal-Websajt u/jew Servizzi, għalhekk immur il-ġuri kollha u l-kundizzjonijiet magħżula fl-Imgħażla li hija effettiva fi żmien hemm. Għaldaqstant, għandek taqsam din il-paġna riżultati tal-ħidma għal aġġornamenti u/jew ċċambiamenti.

TALBIET

Is-Sit u s-Servizzi huma disponibbli biss lil individwi li jistgħu jagħmlu kuntratti legali taħt il-liġi applikabbli. Is-Sit u s-Servizzi ma humiex intenzjonati għall-użu minn individwi taħt l-età ta tinħadach (18) sena. Jekk int taħt l-età ta tinħadach (18), ma għandekx permess li tuża u/jew taċċessa lill-Sit u/jew is-Servizzi.

DESKRIZZJONI TAS-SERVIZZI

Servizzi tal-Bajtar

Billi timplimenta l-formolarji tal-ordni tal-axxistenza korrispondenti, tista’ tista’ tikseb, jew tisparmi, prodotti u/o servizzi speċifiċi mill-Websajt. Il-prodotti u/o servizzi li jidhru fuq il-Websajt jistgħu jkollhom deskizzjonijiet li huma ppreżentati direttament mill-manifatturi jew disterbuturi ta’ fornitur terza parti ta’ dawn il-prodotti. Il-Programm ma jirrapprezenta jew ma jwarranta li l-deskizzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma veri jew kompluti. Tifhem u tassisti li l-Programm mhijiex responsabbli jew jista’ jkun bl-ebda mod għall-infurzar tiegħek tal-prodotti u/o servizzi mill-Websajt jew għal xi disputa ma’ bejgħ tad-disponnent tal-prodott, disterbutur u użu finali mill-kunsumatur. Tifhem u tassisti li l-Programm ma jibqa’ xresponsabbli għalik jew għal xi parti t-tielet għal xi daħla konnessa ma’ xi prodott u/o servizz offrut mill-Websajt.

KONKORSI

Kull meta kkuntata lill-Programm u jridu juruha premji promozzjonali u gwajdi oħra permezz ta’ konkorsi. B’toħob biex terġa’ tagħmel iskrizzjoni vera u korretta fil-kuntest tal-formola ta’ rejistrazzjoni applikabbli, u b’kondizzjonijiet u regoli kontestwali uffiċjali applikabbli għal kull konkos, tista’ tipparteċipa biex tkun fi ċans li tirbaħ il-gwajdi promozzjonali li jitħabbru permezz ta’ kull konkos. Biex tkun tista’ tidħol f’konkorsiet miġbura fis-Sit, trid tirriżulta kumplessiva tal-formola ta’ id-daħla applikabbli. Int tisħaq li tagħti informazzjoni vera, korretta, attwali u kompluta dwar ir-reġistrazzjoni tal-Kuntest. Is-Software għandhom id-dritt jirrikjed ħlief jekk ikun mressaq minn nofsinhar u fit-tħassib ewlieni esklussiv tal-Software li: (i) int qed tlaqgħek mill-bagħba ta’ xi parti tar-Referenza; u/jew (ii) ir-Regristrazzjoni tal-Kuntest li għamt fih mhiex kompluta, frodulenta, duplikat jew inkukjata alie. Is-Software jista’ jibdel ik-kriterji tad-Data tal-Register f’kwalunkwe ħin, b’libertà assoluta tagħha.

JVVERRANDBILĦANJA TAL-LIĊENZA

Bħala utent tal-websajt, jkun għattjat lilek l-likenza mhux esklussiva, mhux trasferibbli, revokabbli u limitata li taċċessa u tuża l-websajt, il-kontenut u l-material assoċjat skond l-Artikolu. Is-Softwer jista’ jwaqqaf din il-liċenzja f’kwalunkwe ħin għal kwalunkwe raġuni. Tista’ tuża l-websajt u l-kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux kommersjali. Ebda parti mill-websajt, il-kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi ma jistgħux jiġu riprodotti f’xi forma jew jiġu inkorporati f’xi sistema ta’ tissħiħ ta’ informazzjoni, elettronika jew mekkanika. M’għandekx tuża, tqabbża, emula, klona, iwieġeb, kiri, bejgħ, żżid, taħdem b’riżorsa, iħaddel, tinkludja, inħalli, inqeda l-websajt, il-kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi u/kemmuni tagħhom. L-Softwer jżomm kwalunkwe drittijiet mhux esplicitament mħabbra fid-Dejħa. M’għandekx tuża l-ebda apparat, softwer jew rutina biex tinvolvi jew toħloq tentattiva li tinterferi ma’ l-funzjonament korett tal-websajt. M’għandekx tieħu azzjoni li toqgħod fuq l-bini ta’ infrastruttura ta’ TheSoftware b’żgħar jew b’bżieqa mhux proporzjonata. Id-dritt tiegħek li tuża l-websajt, il-kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi mhux trasferibbli.

DIRITTI PROPRIETARI

Il contenuto, l’organizzazione, la grafica, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al Sito Web, Contenuto, Concorsi e Servizi sono protetti da copyright, marchi registrati e altri diritti di proprietà (inclusi, ma non limitati a, proprietà intellettuale). La copia, la ridistribuzione, la pubblicazione o la vendita da parte tua di qualsiasi parte del Sito Web, Contenuto, Concorsi e/o Servizi è strettamente vietata. Il recupero sistematico di materiale dal Sito Web, Contenuto, Concorsi e/o Servizi tramite mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di estrazione di dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware è vietato. Non acquisisci diritti di proprietà su qualsiasi contenuto, documento, software, servizio o altro materiale visualizzato su o attraverso il Sito Web, Contenuto, Concorsi e/o Servizi. La pubblicazione di informazioni o materiale sul Sito Web o da parte di TheSoftware attraverso i Servizi non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware, e tutte le grafiche, icone e nomi di servizio associati, sono marchi registrati di TheSoftware. Tutti gli altri marchi presenti sul Sito Web o attraverso i Servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’uso di qualsiasi marchio senza il consenso scritto esplicito del proprietario pertinente è strettamente vietato.

ATTAXXJA IN NSWIJA B’URL, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ U/RARA TAL-WEBSITE MHEMM

L-Aħna li ma jjintużawx htiegħek ta’ TheSoftware, ebda wieħed jista’ jagħmel link mal-Website, jew parti minnha (inkluż, imma mhux limitat għal, logoti, trade marks, branding jew materjali kopjati), għall-website jew venue web tagħhom għal raġuni xi kwalunkwe. Aktar minn hekk, il-‘framing’ tal-Website u/rara jew referencing Uniform Resource Locator (‘URL’) tal-Website fik medios kommersjali jew mhux kommersjali mingħajr il-permess preċedenti, esplicitu u miktub ta’ TheSoftware hija strettament prohibita. Ħafna iktar, inti speċifikament taqbel li tkun kooperattiva mal-Website biex tirrimuvi jew tineħħi, kif japplika, kontenut jew attività bħal din. Hemmminnhekk, tifhem hawn li tkun responsabbli għal kull perit u dħul assoċjat magħhom.

EDITING, TMETTIEB U MODIFIKAZZJONI

Nirriservaw il-ħarsien, skont id-deċiżjoni tagħna biss, biex inżidu u/jew nħassru xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li jidħlu fis-Sit.

DAL-WARNARA GĦAL-ĦSARA LI TINNISTA’TITKLADJAL

Iż-żżarati jitilgħu informazzjoni mill-websajt fl-isfidi tagħhom personali. Il-proġett ma jagħti l-ebda garanzija li dawn id-dawlodi huma ħielsa minn kodijiet kompjuters li jistħoġbu, inklużi, iżda mhux limteda għal virus u worms.

JINDENNIFIKAZZJONI

Inti taqbel li taghmir u tħoss is-sehem tas-Software, kull wieħed minnhom-il-ġenituri, sussidjarji u affiljati tagħhom, kif ukoll kull wieħed minnhom il-membri rispettivi, uffiċjali, mudelli, impjegati, aġenti, kow-branners u/ jew partneri oħra, mingħajr ħtieġa u kontra kwalunkwe pretensjonijiet taxa u kollha, spejjeż (inklużi l-ħlas tal-avukati raġonevoli), danni, ġudikati, postijiet fil-kor, talbiet u/ jew deċiżjonijiet xejn, magħmul minn xi partija t-tieni minhabba: (a) l-użu tiegħek tal-Website, Servizzi, Kontenut u/ jew dħul fi kwalunkwe Kontestazzjoni; (b) l-isqof tal-Akkord; u/ jew (c) viulazzjoni tal-ħuq tal-individwu jew entità oħra. Il-provvedimenti ta ‘dan il-paraġrafu huma għan-nifisha tal-Software, kull wieħed minnhom-il-ġenituri, sussidjarji u/ jew affiljati tagħhom, kif ukoll kull wieħed minnhom il-membri, mudelli, impjegati, aġenti, akzjonisti, permiżjonarji, fornituri u/ jew avukati tagħhom rispettivi. Kull wieħed minn dawn il-individwi u entietajiet għandha d-dritt li tikkompli u tattiħaħ dawn il-provvedimenti direttament kontra tiegħek f’isemha.

WEBSITES TERZI

Il Sit Elettroniku jista’ jipprovdi kuntatti jew jireferi lejn situri web tal-internet jew risorsi oħra inklużi, iżda mhux limitati għal dawk posseduti u operati minn Terzi Provvedituri. Minħabba li TheSoftware ma jkollhomx kontrol fuq dawn is-situri web tal-terzi jew risorsi oħra, inti hawnhekk tikkompli tifhem u taqbel li TheSoftware mhix responsabbli għal disponibilità ta’ dawn is-situri web tal-terzi jew risorsi oħra. Barra dik, TheSoftware ma jappoġġax u mhux responsabbli jew kredibbli għal xi termini u kundizzjonijiet, politiki ta’ privatess, kontenut, reklama, servizzi, prodotti u/materjali oħra fuq jew disponibbli minn dawn is-situri web tal-terzi jew risorsi, jew għal xi danni u/lossi li jqabsu mill-hawn.

POLITIKA DWAR IL-PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TA’ VIZITATURI

L-Użu tal-Website, u l-kummenti kollha, ir-rispons, l-informazzjoni, id-Dati tal-Registrazzjoni u/jew l-materiali kif ma tissottometti permezz ta jew fi assossjazzjoni mal-Website, huma mmexxija għal Politika dwar il-Privatezza tagħna. Irreżervaw id-dritt li tuża l-informazzjoni kollha dwar l-użu tiegħek tal-Website u kwalunkwe informazzjoni idenifikabbli oħra li tinkiseb minnek, skont it-termini tal-Politika tagħna dwar il-Privatezza. Biex tara Politika tagħna dwar il-Privatezza, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kull tentattiva minn individwu, huwa kif jista’ huwa, xieraq klient tas-Sowtwer, li jiddejjaq, jittaxan, jismagħha, iseħħ vandaĻiże u/f’tali mod ieħor iġri ma’ operazzjoni tal-websajt, hija vjolazzjoni tal-liġi kriminali u ċivili u s-software (Il-Software) ser jippruvaw bil-qawwa kollha possibbli skond il-liġi u lilqugħ.