Şartlar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesini kullanımınızla ilgili olarak Anlaşma’da belirtilen şartları ve koşulları kabul edersiniz. Anlaşma, Web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Yazılım Şirketi’nin arasındaki tek ve tam anlaşmadır ve Web sitesi ile ilgili tüm önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve taahhütleri ve/veya anlayışları ortadan kaldırır. Anlaşmayı zaman zaman tek taraflı olarak değiştirebiliriz, size özel bildirim yapmaksızın. En son Anlaşma Web sitesinde yayınlanacaktır ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Web sitesini ve/veya Hizmetleri sürekli kullanarak, o zaman yürürlükte olan Anlaşmanın tüm şartlarını karşılama konusunda burada anlaşmayı kabul edersiniz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Gereksinimler

Web Sitesi ve Hizmetler, ilgili yasa altında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen bireylere yalnızca sunulmaktadır. Web Sitesi ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web Sitesi ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya erişme izniniz bulunmamaktadır.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Tedarikçi Hizmetleri

Geçerli satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürünleri ve/veya hizmetleri elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web sitesinde sunulan ürünler ve/veya hizmetler, üçüncü taraf sağlayıcı üreticilerinin veya dağıtıcılarının doğrudan sağladığı açıklamaları içerebilir. Yazılım, söz konusu ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Web sitesinden ürün ve/veya hizmetleri elde edememe durumunuzdan veya ürünün satıcısı, distribütörü ve son kullanıcı tüketicisiyle yaşadığınız herhangi bir anlaşmazlıktan TheSoftware’nin herhangi bir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nin Web sitesinde sunulan ürün ve/veya hizmetlere ilişkin herhangi bir talep nedeniyle sizin veya herhangi üçüncü bir tarafın sorumlu tutulamayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Ara sıra, TheSoftware, Yarışmalar yoluyla tanıtımsal ödüller ve diğer ödüller sunar. Her bir Yarışmaya ilişkin kayıt formuyla ilgili olarak doğru ve kesin bilgileri sağlayarak ve her bir Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan tanıtımsal ödülü kazanma şansı için başvuruda bulunabilirsiniz. Web sitesindeki Yarışmalara katılmak için öncelikle ilgili başvuru formunu tam olarak doldurmanız gerekmektedir. Doğru, kesin, güncel ve tam Yarışma Kayıt Verilerini sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, yalnızca ve münhasır takdir yetkisiyle belirlediği şartlarda herhangi bir Yarışma Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir: (i) Bu Anlaşmanın herhangi bir bölümünü ihlal ediyorsunuz; ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verisi eksik, sahte, kopya veya başka türlü kabul edilemez ise. TheSoftware, takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Kayıt Verisi kriterlerini değiştirebilir.

LİSANS VERİMH

Website’nin bir kullanıcısı olarak, Anlaşma’ya uygun olarak Website’ye, İçerik’e ve ilişkili materyale erişmek ve bunları kullanmak için hükümsüz, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilir. Yazılım, bu lisansı herhangi bir nedenle her zaman sona erdirebilir. Kişisel olmayan ticari olmayan bir kullanım için Website ve İçerik’i kendi bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Website’nin, İçeriğin, Yarışmaların ve Hizmetlerin hiçbir parçası, herhangi bir bilgi alma sistemi veya elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde çoğaltılamaz veya içerilmez. Website’nin, İçeriğin, Yarışmaların ve Hizmetlerin veya bunların herhangi bir bölümünün yazılımını, kopyasını, taklidini, klonunu, kiralasını, kiralamasını, satmasını, değiştirmesini, decompile etmesini, analiz etmesini, ters mühendislik yapmasını veya aktarmasını kullanamazsınız. Yazılım, Anlaşma’da açıkça verilmeyen tüm hakları saklar. Website’nin düzgün çalışmasına müdahalede bulunmak veya müdahale etmeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’ın altyapısına makul olmayan veya orantısız bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Website’nin, İçeriğin, Yarışmaların ve Hizmetlerin kullanma hakkı devredilemez.

TİCARI HAKLAR

İnternet sitesi, içerik, grafik, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve diğer tüm ilgili konular, ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülki (buna sınırlı olmamak kaydıyla fikri mülkiyet) haklarına tabidir. İnternet sitesinin, içeriğin, yarışmaların ve hizmetlerin herhangi bir kısmının kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayımlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. İnternet sitesinin, içeriğin, yarışmaların ve/veya hizmetlerin malzemelerinin, TheSoftware tarafından yazılı izin alınmaksızın otomatik araçlar veya herhangi başka bir şekilde çekme veya veri çıkarma yoluyla koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak derinlemesine çekilmesi yasaktır. İnternet sitesinin, içeriğin, yarışmaların ve/veya hizmetlerin herhangi bir içeriğine, belgeye, yazılıma, hizmete veya başka herhangi bir materyale ilişkin mülkiyet hakları kazanmazsınız. TheSoftware tarafından İnternet sitesine veya hizmetler aracılığıyla bilgi veya materyal göndermek, TheSoftware’in söz konusu bilgi ve/veya materyale ilişkin herhangi bir haktan feragat ettiği anlamına gelmez. TheSoftware marka adı ve logosu, ve tüm ilişkili grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’in ticari markalarıdır. İnternet sitesinde veya hizmetler aracılığıyla yayınlanan tüm diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İlgili sahibin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEBSİTEYE HYPERLINK VERME, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ VEYA WEBSİTEYE REFERANS OLARAK ATIF YAPMA YASAKTIR

TheSoftware tarafından açıkça izin verilmedikçe kimse, Websitenin bütününü veya bir bölümünü (logolar, ticari markalar, marka veya telif hakkıyla korunan malzemeler dahil olmak üzere) kendi web sitesine veya platformuna herhangi bir nedenle hyperlink yapamaz. Ayrıca Websitenin ‘framing’ yapılması ve/veya Websitenin Uniform Resource Locator’ının (URL) herhangi bir ticari veya ticari olmayan medyada önceden TheSoftware’in açıkça yazılı izni olmaksızın referans olarak kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu tür içeriği veya faaliyeti kaldırmak veya sona erdirmek için Websitenin işbirliğine katılacağınızı özellikle kabul ediyorsunuz. Bu konuyla ilgili herhangi bir zarardan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği tek taraflı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELER TARAFINDAN YOL AÇILAN ZARARLAR İÇİN REDDİ VE UYARI

Ziyaretçiler, Web sitesinden bilgi indirirken kendi risklerinde hareket ederler. Yazılım, bu gibi indirmelerin virüs ve solucan gibi bozucu bilgisayar kodlarından arındırılmış olmasına dair herhangi bir garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware’yi, ana şirketlerini, yan kuruluşlarını ve ortaklarını,ailesini, üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini ve/veya diğer ortaklarını, kullanmış olduğunuz web sitesi, hizmetler, içerik ve/vaya herhangi bir yarışmaya girmeniz nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir ve/veya tüm talepleri, masrafları (makul avukat ücretleri dahil), zararları, davaları, maliyetleri, talepleri ve/veya tüm kararlarından dolayı sorumlu tutmayı kabul edersiniz ; (a) Anlaşmanın ihlali; ve / veya (c) başka bir kişinin ve/veya kuruluşun haklarına karşı olan ihlaliniz. Bu paragrafın hükümleri, işbu hükümlerden yararlanan taraflar, yani TheSoftware’yi, ana şirketlerini, yan kuruluşlarını ve/veya ortaklarını ve/veya görevlilerini, yöneticilerini, üyelerini, çalışanlarını, ajanlarını, hissedarlarını, lisans verenlerini, tedarikçilerini ve/veya avukatlarını da içermektedir. Bu kişi ve kuruluşlar, bu hükümleri doğrudan kendi adlarına iddia edebilme ve uygulama hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web Sitesi, Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilenler de dahil olmak üzere diğer İnternet web sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi bu web sitelerine ve/veya kaynaklara yönlendirebilir. TheSoftware bu tür üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde hiçbir kontrol sahibi olmadığı için, burada TheSoftware’nin söz konusu üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Dahası, TheSoftware, söz konusu üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklardaki herhangi bir şart ve koşulu, gizlilik politikalarını, içeriği, reklamı, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve bundan sorumlu ya da yasal olarak sorumlu değildir ya da oradan kaynaklanan herhangi bir zarar ve/veya kayıptan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web sitesinin kullanımı ve Web sitesi ile ilişkili olarak gönderdiğiniz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web sitesini kullanımınızla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızdan sağlanan tüm kişisel bilgileri Gizlilik Politikamızın hükümlerine uygun olarak kullanma hakkımızı saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için buraya tıklayın.

Herhangi bir kişinin, TheSoftware müşterisi olsa da olmasa da, Web Sitesi’nin işleyişine zarar verme, yok etme, oynama, tahrip etme ve/veya müdahale etme girişimleri, suç ve medeni hukukun bir ihlalidir ve TheSoftware bu konuda herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı yasaların izin verdiği en geniş ölçüde hukuki ve eşitlik çerçevesinde gereken tüm çözümleri takip edecektir.